Utkantstrøk

Utkantstrøk, bygda, landsbygda; dette er et område som ofte byr på mange spennende muligheter for en arkitekt. Det er færre boliger i nærheten ofte og det er flere muligheter for å tenke nytt.

Samtidig skal man tenke at det nye skal henge sammen med det som har vært der i årevis, ellers vil man risikere at det nye blir stående som et negativt bilde på utvikling og det moderne.

Gli inn i landskapet

En økende trend innen husbygging på landsbygda er at man prøver å legge opp til at huset sklir inn i området rundt. Huset skal passe inn med landskapet rundt, på en positiv måte. Dette har skapt mye spennende design, hvor man bruker elementer hentet fra naturen rundt.

Torvtak er komme tilbake og det samme er tradisjonell takstein. Jordfarger og tradisjonell kledning er også blitt mer vanlig. På denne måten så sikrer man at det nye huset fremdeles er moderne, uten å skille seg ut negativt i forhold til de andre husene i området.

Mye ”luft”

Det som kanskje er det viktigste som folk ser etter er å sikre at det er mye luft mellom husene. Mange av dem som flytter ut på landsbygda kommer fra byen, hvor bebyggelsen er tett. Så de ønsker å sikre at det er god plass mellom husene.

Ulempen med å ha mye ”luft” mellom husene er at man må strekke vannrør, kloakk rør og lignende over større avstander. Det er også større avstander når det kommer til offentlig transport.

Derfor er det mange kommuner som ønsker å begrense bebyggelsen. De ønsker at boligene skal bygges på spesifikke boligfelt hvor alt er ferdig og alt er lagt opp. Dette ønsket diskuteres heftig i mange kretser.

Fordeler med boligfelt

Fordelene med boligfelt er at man slipper å gjøre større inngrep i naturen for å legge ned rør og sette opp strømkabler og slikt. Det er også mindre veiutbygging og det er enklere å legge opp til at de som bor der får enkel tilgang til offentlig transport.

Videre så er det en fordel at man kan plassere slike boligfelt vedsiden av skoler eller i nærheten av kommunesentre. Så man kan skape en fellesskapsfølelse og knytte innbyggerne sammen.

Ulemper med boligfelt

Det er noen ulemper med boligfelt hvis man ser på boligfelt på landsbygda. Den største ulempene er selvsagt at dette blir veldig likt storby eller tett bebygde strøk. Så da mister bygda sjarmen sin.

Hvis man konsentrer bebyggelsen på noen få steder i en kommune, så risikerer man at resten gror igjen. Skog, jordareal og andre steder gror igjen hvis man ikke bruker det. Så man risikerer å få områder med bebyggelse omgitt av kun landbruksareal eller tett skog. Så kan man diskutere hva som er viktig og ikke i slike tilfeller.