Ta Kontakt

Har du noen innspill til oss? Noe du vil at vi skal ha fokus på? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Sjefen for nettsiden er arkitekt og miljøforkjemper Siv Beate Johnsen. Hun kan nås på e-post kontakt@yimpby.no.

Siv Beate har i mange år jobbet tverrpolitisk med å sørge for at det er oppdaterte retningslinjer for hva som er miljøvennlige hus og at man får forskrifter som støtter miljøvennlig utvikling. Samtidig mener hun det er viktig at prosjektene faktisk er mulig å gjennomføre og ikke blir for dyre.

Med seg på laget har hun håndverker Bjørn Knudsen. Han har lang erfaring fra byggebransjen og vet mye om hva som er mulig og ikke i forhold til byggematerial og annet på markedet.

Sammen jobber vi for å sikre at nye bygninger, nye boliger, får et moderne snitt, som passer inn i miljøet det står i og som er miljøvennlig.