Ta hensyn til det eksisterende

Det er mye man må ta hensyn til når man skal bygge noe nytt. Det skal være praktisk og det skal passe inn i det som er rundt. Så det første som må legges opp er selvsagt byplanen. Nå skal vi ikke gå inn på alle detaljene rundt dette, vi skal bare se på det generelle.

Flere boligblokker

Det er klart at i byene så er det mange utfordringer knyttet til å legge opp veinettet og annet for en stor og voksende befolkning. Det er mange som mener at den eneste måten man kan møte dette behovet er ved å bygge i høyden.

Ser man i Oslo så er det mange blokker, og mange av disse har fått et dårlig rykte på seg. Et rykte de nå jobber med å snu ved hjelp av oppussing av boligene og tilpassing av området rundt.

I dag så har mange av de før triste blokkene blitt forvandlet til spennende og attraktive hjem med et spennende uteområdet.

Attraktive blokker er mulig

Prosjektene i Oslo viser at det er fullt mulig å bygge spennende og attraktive blokker som påvirker området rundt positivt. Derfor er det mange som ønsker å bygge flere blokker, spesielt i Oslo og Akershus der presset på boligområdet er stort.

Fordelene med blokker er selvsagt at man kan få plass til mange mennesker på et relativt lite areal. Dette gjør at man kan frigjøre mer areal til å lage grønt områder rundt. I tillegg kan man legge opp til offentlig transport ruter så færre behøver å bruke bil.

Godt planlagte offentlig transport ruter som bruker fornybar energi vil hjelpe mot det største problemet i de store byene; forurensning!
Alle store byer opplever nå økende forurensning, noe som fører til dårlig luftkvalitet og andre problemer.

Blokker løser også befolkningsproblemet

En stor by krever mye folk som kan jobbe i forskjellige yrker. Noen vil velge å pendle inn til byen, mens andre ikke tjener nok til å skulle forsvare å bo utenfor byen. Så en by må ha plass til mange forskjellige folk, og kunne tilby gode boliger til alle de som jobber i byen.

Med mange som ønsker å finne et sted å bo, så stiger boligprisene. Så det blir vanskelig for de som ønsker å etablere seg å finne et sted å bo og mye av lønnen går til å dekke boligutgifter. Så flere leiligheter, bedre tilgang til å finne steder å bo, vil hjelpe å sikre at flere får muligheten til å finne seg et sted å bo uten å bruke hele inntekten på husleien.

Flere eneboliger og rekkehus

Det er ikke alle som trives i blokker, eller i tett bebyggelse. Det er mange som kun foretrekker å bo steder hvor de har mye plass å bevege seg på, inne og ute. Så i enkelte områder vil man legge til rette for eneboliger og/eller tomannsboliger eller mindre rekkehus.

Slike hus tar mye plass, men dette kan være en god løsning for å skape en variert bybebyggelse. Vi er enda ikke kommet dit i Norge at alle storbyer må være fylt med blokker for å kunne sikre kontorlandskap og leiligheter til befolkningen.