Hjem

Når man snakker om utbygging og storby bebyggelse så er det mange hensyn å ta. Det samme gjelder når man skal bygge ut på landsbygda. Det er noen av disse problemstillingene vi ønsker å ta opp her og foreslå løsninger.

Løsningene må implementeres av politikere og det må implementeres over tid. Det å legge en plan for større boligområder, for bybebyggelse eller for boligfelt på landsbyen er ikke alltid like lett. Regjeringsskifter, skifte i kommunestyret og annet har en tendens til å påvirke planen og forårsake endringer.

Vi har ingenting imot endringer, men vi mener at for å få en funksjonell og pen bebyggelse så må man se tidligere og eksisterende planer sammen med nye ideer. Ellers så blir det fort kaotisk og man får ikke utnyttet plassen så godt som man skulle ønsket.

Ta hensyn til det kommunale tjenestenettet

Det er mange forskjellige tjenester som kommunen leverer. Dette er alt fra kloakk og vann, til strømlinjer og bredbånd. Disse er allerede lagt og det er ikke enkelt å flytte på dem. Derfor må nye planer ta hensyn til dette.

Dette gjelder spesielt i utkantstrøk. Her er det ofte slik at man har lagt opp et godt kloakk, vann, m.m. nettverk i spesifikke områder hvor da kommunen ønsker at folk skal bosette seg. Ønsker man å bosette seg andre steder i kommunen så kan dette by på utfordringer i forhold til å få tilgang til slike tjenester og unngå å forurense nærmiljøet.

Samtidig er det viktig at man ikke skaper en ”by” opplevelse ute på landsbygda. Folk som flytter ut fra byene ønsker gjerne mer plass rundt husene og en mer landlig følelse. Setter man opp blokker og tett bebyggelse så kan dette være konterproduktivt i forhold til å sikre mer bebyggelse utenfor byene.

Hold stilen

Arkitekter og utbyggere ønsker ofte å vise sin kreative side når de skal sette opp nye bygg. Dette er en fin tanke, men dette må reguleres. Skal man sørge for maksimal boflate på et område for å sikre nok hus til innbyggerne, så må dette gå foran kreativ design med mindre denne designen er spesielt nyttig.

Det er ingen krav på at alt må være likt, men samtidig så må man se litt på hva slags bebyggelse man allerede har. Man maler ikke to hus knall lilla når alle husene i nærheten bruker jordfarger. På samme måte så bygger man ikke små hus der hvor store blokker skygger for solen.

Oppmuntre til å bruke nye design

Det kan virke litt som vi motsier oss selv litt med dette punktet. For vi har nettopp brukt et avsnitt på å snakke om at designen må passe inn med resten. Så samtidig ønsker vi at ny design skal frem i lyset.

Faktum er at dette ikke er en motsigelse. For man kan finne svært mange nye, kreative design løsninger som tilsynelatende passer inn i eksisterende løsninger. Dette vil si at utsiden ofte passer inn, men at innsiden og skjult i designen så ligger det mange spennende løsninger som gjør huset mye bedre.

Det er denne type design vi ønsker mer av, en design som sikrer bedre boklima, mer boflate på mindre områder og at husene ”puster” for å nevne noe.

Vi vil også seja takk till guttene fra bestecasinoer.com og norskespilleautomater 24 for hjelp med design.